KUVAUS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä koodilohko esittelee uuden TYYPIN ohjelmaasi. Siksi se kannattaa kirjoittaa ohjelman alkuun. Tyypit ovat kokoelmia, joihin voidaan luoda ja joista voidaan poistaa jäseniä. Kullakin jäsenellä on omat muuttujansa. Ne ovat ikään kuin itsenäisiä objekteja, jotka muodostavat listan.

Tyyppien avulla voit hallita suuria määriä vihollisia, ammuksia, efektejä ja objekteja helposti ja vaivattomasti.

TYYPPI-lohko lopetetaan komentoon END TYPE. Älä unohda sitä! Tämän lohkon sisään taas kirjoitetaan FIELD-sanaa käyttäen kaikki muuttujat, jotka siis monistetaan automaattisesti jokaiselle jäsenelle.

KÄYTTÖ[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

TYPE nimi

  FIELD muuttuja1  
  FIELD muuttuja2
  ...
END TYPE
 

ESIMERKKI[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Type BULLETS
  Field obj
End Type

'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
'MAIN PROGRAM 
'- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

FrameLimit 40

'load the soldier, turning detail 72 
guy=LoadObject("Media\soldier.bmp",72)

'load the bullet (master-object) and hide it 
bullet=LoadObject("Media\bullet.bmp")
ShowObject bullet,OFF

ClsColor cbdark

AddText "Arrows to turn, SPACE to shoot"

'MAIN LOOP 
Repeat

  'Update turning
  If LeftKey() Then TurnObject guy,5
  If RightKey() Then TurnObject guy, -5
  
  'Shoot?
  If KeyDown(cbkeyspace) And reload=0
  
    newBullet.BULLETS= New(BULLETS)
    newBullet\obj=CloneObject(bullet)
    CloneObjectPosition newBullet\obj,guy
    CloneObjectOrientation newBullet\obj,guy
    'put the bullet at the end of the barrel
    MoveObject newBullet\obj,24 
  
    reload=4
  EndIf
  
  'Update all BULLETS (move them forward)
  i=0
  For iBullet.BULLETS= Each BULLETS
    
    MoveObject iBullet\obj,6 'speed=6
    
    'delete bullet from collection if it
    'gets too far away
    If Distance2(iBullet\obj,guy)>200 Then 
      DeleteObject iBullet\obj
      Delete iBullet
    EndIf
    
    i=i+1
    
  Next iBullet
  
  'Update reloading
  If reload>0 Then reload=reload-1
  
  Text 30,30,"Bulets to update: "+i
  
  'Don't forget this :)
  DrawScreen

Until EscapeKey()
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.